Thí sinh thi được bao nhiêu điểm đậu tốt nghiệp là câu hỏi nhiều bạn thí sinh, phục huynh quan tâm rất nhiều trong những ngày cận kề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nội dung bài viết sau đây chúng tôi xin giải đáp thông tin số điểm để đạt tốt nghiệp chính xác nhất.

Mục Lục

Được bao nhiêu điểm là đỗ tốt nghiệp THPT

Theo quy chế hiện hành thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục thì đã có chính xác số điểm để đậu tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo Điều 42 về quy chế thi tốt nghiệp thì các thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT một trong các điều kiện sau:

+ Các thí sinh đáp ứng đủ điều kiện thi, trong khi thi không bị kỷ luật xóa kết quả thi

+ Các bài thi và môn thi thành phần về bài thi tổ hợp đăng ký để dự thi để xét đậu tốt nghiệp thì phải trên một điểm theo bậc thang điểm 10

+ Điểm xét tốt nghiệp từ mức 5,0 điểm trở lên.

Với nội dung trên thì chắc chắn thí sinh và quý phụ huynh đã nắm bắt được số điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là tổng điểm mỗi môn từ điểm 5,0 điểm trở lên và điều kiện là không có bộ môn nào thấp hơn hoặc bằng 1 điểm.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Biết số điểm đậu tốt nghiệp trung học phổ thông thì sau khi thi xong có thể ước tính số điểm của mình có thể đạt được và từ đó có thể nhận được mình có đậu tốt nghiệp trung học phổ thông không.

Số điểm của thí sinh bao gồm điểm bài thi thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12, trong đó điểm bài thi được tính dựa trên điểm thang 10 theo Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp THPT của bộ giáo dục đào tạo.

Sau đây là công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối học sinh THPT:

Đối với hệ giáo dục thường xuyên được tính như sau:

Áp dụng công thức thì điểm xét tuyển được tính bằng hệ thống phần mềm máy tính tự động và được lấy đến hai chữ số thập phân. Cụ thể:

+ Áp dụng theo Điều 40 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT thì học sinh được cộng điểm ưu tiên khi:

+ Đạt giải thi học sinh giỏi cấp giải ba cấp tỉnh được cộng 1,0 điểm; giải giải khuyến khích cấp quốc hoặc nhất nhìn tỉnh sẽ được cộng thêm 1,5 điểm.

Đạt giải thi phần thực hành, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật đạt giải ba cấp tỉnh trở lên hoặc huy chương đồng sẽ được cộng thêm số điểm là một.

Đạt giải khuyến khích quốc gia trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc là đạt giải nhì cấp tỉnh sẽ được cộng thêm số điểm là 1,5 điểm.

Đối với những học sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên có giấy chứng nhận nghề thì bằng trung bình được cộng thêm 1 điểm, khá cộng thêm 1,5 điểm.

Học sinh hệ giáo dục thường xuyên nếu có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cộng thêm số điểm là 1,0 điểm.

Số điểm khuyến khích hoàn toàn được bảo lưu trong toàn cấp học và thí sinh được cộng vào điểm bài thi để từ đó xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh.

Về điểm ưu tiên thì dựa vào căn cứ ở Điều 39 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT thì tùy từng đối tượng, thí sinh có thể được cộng là 0,25 điểm hoặc 0,5 điểm.

Làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT

Các thí sinh luôn quan tâm đến nội dung làm tròn điểm thi sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Dưới đây là các nguyên tắc làm tròn điểm thi được quy định từ bộ Giáo dục như sau:

Đối với bài thi tự luận

Ở Điều 27 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT được ban hành kèm Thông tư 15/2020, được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT:

Bài thi tốt nghiệp THPT tự luận chấm theo điểm 10, điểm lẻ của thí sinh được làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

Với mỗi bài thi của thí sinh sẽ được chấm 2 vòng của 2 hội đồng chấm thi khác nhau hoàn toàn.

Đối với bài thi trắc nghiệm

Theo Điều 29 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT đã quy định thì phần điểm thi trắc nghiệm được làm tròn đến 02 chữ số thập phân trong từng bài thi thuộc tổ hợp

Làm tròn kết quả phúc khảo thí sinh

Nếu thí sinh muôn phúc khảo ở điểm c khoản 4 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định:

+ Kết quả chấm của các cán bộ chấm thi sẽ được phúc khảo thì lấy điểm phúc khảo

+ Ngược lại điểm chấm thi của cán bộ chấm thi chấm phúc khảo lệch thì lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 02 chữ số thập phân làm điểm chính thức.

Trên đây là phần giải đáp thông tin về số điểm để đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, củng như cách tính điểm để đậu tốt nghiệp trung học phổ thông giúp học sinh nắm bắt chính xác nhất nhé.

Facebook Comments Box
Rate this post