Trường Đại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27.10.1976 theo quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ .Tiền thân của Trường là Đại học Sư phạm Sài Gòn (thành lập năm 1957). Năm 1995 Trường là thành viên của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999 Chính phủ có quyết định tách trường ra khỏi Đại học Quốc gia TP.HCM để xây dựng thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm ở phía Nam với chức năng – nhiệm vụ như sau:

 • Đào tạo chuẩn mực, chất lượng cao giáo viên có trình độ đại học cho tất cả các cấp học, ngành học, cung cấp nguồn nhân lực cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân từ mẩu giáo tới trung học phổ thông .
 • Đào tạo những người có trình độ sau đại học để bổ sung và tăng cường chất lượng cho đội ngũ cán bộ của Trường đồng thời cung cấp cán bộ và giảng viên nòng cốt cho các cơ quan quản lý giáo dục, các trường sư phạm và phổ thông đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội.
 • Đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và giáo viên các trường phổ thông – mầm non, các trường trung học và cao đẳng sử phạm nhằm tào điều kiện cho giáo viên không ngừng nâng cao trình độ, tiếp cận với những kinh nghiệm tiên tiến nhất trong việc tổ chức giảng dạy và học tập trong nhà trường.
 • Nghiên cứu các vấn đề khoa học cơ bản và công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như chất lượng của hoạt động đào tạo phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội và văn hoá.
 • Nghiên cứu các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của khoa học giáo dục và sư phạm nhằm góp phần xây dựng chính sách giáo dục của Nhà nước phục vụ cho Chiến lược giáo dục và đào tạo trong giai đoạn từ 2001 – 2010.
  Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học của các tỉnh khu vực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay trường có 5 cơ sở:

 • Cơ sở 1 là cơ sở đào tạo tại 280 An Dương Vương, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cơ sở 2 là cơ sở đào tạo tại 222 Lê Văn Sỹ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.
 • Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đào tạo phía Nam – 115 Hai Bà Trưng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.
 • Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật – Thuận An – tỉnh Bình Dương.
  Những ngành nghề đào tạo của trường gồm:

  1. Ngành Toán – Tin học
  2. Ngành Vật lý
  3. Ngành Hoá học
  4. Ngành Sinh vật
  5. Ngành Lịch sử
  6. Ngành Địa lý
  7. Ngành Ngữ Văn
  8. Ngành Anh Văn
  9. Ngành Trung Văn
  10. Ngành Pháp Văn
  11. Ngành Giáo dục tiểu học
  12. Ngành Giáo dục chính trị
  13. Ngành Tâm Lý giáo dục
  14. Ngành Giáo dục mầm non
  15. Ngành Giáo dục Thể chất
  16. Ngành tiếng Việt cho người nước ngoài.

Để phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập, Trường có một lực lượng bao gồm 689 cán bộ, công chức và nhân viên, trong đó có: 1 Nhà giáo nhân nhân (NGND); 18 Nhà giáo ưu tú (NGƯT); 12 Phó giáo sư; 144 Giảng viên chính (GVC); 5 Tiến sĩ khoa học; 77 Tiến sĩ và 166 Thạc Sĩ;
Ban Giám hiệu gồm:

 • Hiệu trưởng: TS KH. Bùi Mạnh Nhị.
 • Phó hiệu trưởng:
  • NGƯT. Lê Vinh Quốc.
  • TS. Nguyễn Kim Hồng.
  • TS. Dương Lương Sơn.

Hiện nay trường có:

 • 17 Khoa và 2 Tổ trực thuộc làm công tác đào tạo.
 • 4 Đơn vị phục vụ đào tạo.
 • 8 Phòng chức năng quản lý hành chính.
 • 9 Trung tâm
 • 1 Viện
 • 1 Trường Trung học thực hành.
 • 3 Văn phòng Đảng, Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên.

Từ những định hướng trong việc xây dựng Trường thành trường sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam, hiện nay Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ cử nhân khoa học và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPH, tạo nguồn cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa, đào tạo Thạc Sỹ với 17 chuyên ngành, đào tạo Tiến sĩ với 5 chuyên ngành, nâng cao dân trí về ngoại ngữ và tin học. Hiện nay trường có 7799 sinh viên chính qui, mỗi năm tuyển mới khoảng 1200 sinh viên hệ chính qui và hàng ngàn sinh viên các hệ khác.
Với những thành tích đã đạt được, Trường đã được Chủ tịch nước tặng:

 

 • 1 Huân chương lao động hạng ba – năm 1986
 • 1 Huân chương lao động hạng nhất – năm 1996

 

Ngoải ra, nhiều cá nhân và tập thể được Nhà nước trao tặng Huân chương và Huy chương các loại, Bằng khen của Chính phủ, Bằngk hen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ giảng dạy sao mỗi năm học.
Từ khi nhận trọng trách xây dựng Trường Đại học Sư phạm trọng điểm. Trường luôn tâm niệm rằng:
Sư phạm là trường dạy nghề đào tạo đội ngũ các nhà giáo thực hiện sứ mạng “dạy người, dạy chữ, dạy nghề” trong đó “dạy người” là mục tiêu cao nhất.
Từ những nhận thức trên và từ tình hình thực tế của đất nước, toàn Trường đã và đang quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường Đại học trọng điểm ở phía Nam để tiếp tục khẳng đinh vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của mình, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời ký đổi mới đất nước bằng công cuộc Công nghiệp hoá – Hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Facebook Comments Box