Ngoài lập trình viên thì những tester là người có vai trò vô cùng quan trọng. Bạn muốn ứng tuyển vào vị trí này? Dưới đây chúng tôi sẽ mách bạn kinh nghiệm phỏng vấn tester với những câu hỏi kinh điển.

Mục Lục

Kinh nghiệm phỏng vấn tester với những câu hỏi kinh điển

  1. Bạn sẽ mô tả bản thân như một Kỹ sư QA như thế nào?

Câu trả lời:

Tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là kỹ sư QA vào năm ____. Kể từ đó, tôi đã làm việc trên nhiều nền tảng và hệ điều hành bao gồm Windows 7, Win 2K8, Win 2012 và Linux như Ubuntu, RHEL, Suse, v.v. Trong thời gian làm như kỹ sư kiểm tra, tôi đã tiến hành xác nhận các loại ứng dụng khác nhau như Java, Visual Basic, C / C ++ / CSharp, v.v. Tôi đã có kinh nghiệm trong việc thử nghiệm các ứng dụng máy chủ, ứng dụng dựa trên web và nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Hay-tra-loi-mach-lac

Hãy trả lời mạch lạc

Xem ngay: Một số kinh nghiệm phỏng vấn Samsung ứng viên cần biết để biết cách ứng xử

Là một kỹ sư QA, tôi có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các kế hoạch kiểm tra, viết các test case. Tôi sử dụng để tham dự một số cuộc họp với các nhà quản lý dự án, các nhà phân tích kinh doanh và đôi khi với khách hàng.

Trong khi nghĩ về các loại thử nghiệm khác nhau, tôi đã khám phá nhiều thứ như Smoke Testing, Integration Testing, Regression Testing, Black box hay UAT Testing. Tạo ra một lỗi cũng có thể là một lĩnh vực quan trọng mà tôi nên đặt nhiều trọng tâm hơn.

  1. Các thuật ngữ kiểm tra sau có nghĩa là gì?

  • QA, QC và Kiểm thử phần mềm.

Câu trả lời:

2.1- Đảm bảo chất lượng (QA) QA đề cập đến cách giám sát có kế hoạch và có hệ thống về chất lượng của quy trình được tuân theo để tạo ra một sản phẩm chất lượng.

QA theo dõi kết quả và điều chỉnh quá trình để đáp ứng kỳ vọng.

2.2- Kiểm soát chất lượng (QC) Quan tâm đến chất lượng sản phẩm. QC tìm thấy các khiếm khuyết và đề xuất cải tiến. QC thực hiện quy trình do QA đặt ra. Đó là trách nhiệm của tester.

2.3- Kiểm thử phần mềm là quá trình đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển bởi lập trình viên đáp ứng yêu cầu của người dùng. Động lực để thực hiện kiểm tra là tìm ra các lỗi và đảm bảo rằng chúng đã được sửa.

3.  Các đặc điểm của một test case tốt là gì?

Câu trả lời:

Một test case tốt đảm bảo rằng cả kịch bản + ve và kịch bản -ve đều được thực hiện. Có nghĩa là nó chỉ làm một việc tại một thời điểm và không trùng lặp với những thứ khác.

Đặc điểm của một test case tốt.

3.1- Tiêu đề: Một tiêu đề rõ ràng và một dòng để thể hiện mục đích của trường hợp thử nghiệm.

3.2- Mục đích:  Giải thích ngắn gọn về lý do test case được tạo.

3.3- Mô tả:  Một đại diện bằng từ ngữ về bản chất và đặc điểm của test case.

3.4- Đối tượng thử nghiệm:  Một tính năng hoặc mô-đun rõ ràng đang được thử nghiệm.

3.5- Điều kiện tiên quyết:  Các điều kiện phải được thỏa trong quá trình thực hiện kiểm tra.

4Bạn có nghĩa gì khi nói một kế hoạch kiểm tra?

Câu trả lời:

Một kế hoạch kiểm tra là một tài liệu vòng đời thử nghiệm nắm bắt các yêu cầu tài nguyên, phạm vi, cách tiếp cận và lịch trình của một số hoạt động thử nghiệm.

Nó cũng giúp xác định các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thử nghiệm nhưng cũng hướng dẫn các giải pháp.

Một kế hoạch kiểm tra tốt bao gồm lịch sử, nội dung, giới thiệu, phạm vi, tổng quan và cách tiếp cận. Những rủi ro và giả định cũng không bị bỏ rơi.

5.  Giả sử bạn có một kế hoạch kiểm tra với hơn 1000 test case. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn những gì nên được tự động hóa và những gì để kiểm tra thủ công?

Câu trả lời:

Trong tình huống như vậy, tôi sẽ tập trung vào ưu tiên trường hợp thử nghiệm và tính khả thi của tự động hóa cho trường hợp thử nghiệm được đề cập.

Tim-hieu-ky-ve-dac-diem-nganh

Tìm hiểu kỹ về đặc điểm ngành

Có thể có nhiều thứ khác có thể tạo ra sự khác biệt.

5.1- Các kịch bản phức tạp, tẻ nhạt và mất nhiều thời gian trong thực hiện thủ công.

5.2- Các trường hợp thử nghiệm bị bỏ lỡ trong quá khứ.

5.3- Các phần của ứng dụng cần kiểm tra hồi quy.

5.4- Các test case khó tự động hóa.

5.5- Các tính năng vẫn đang được phát triển. (Nếu một số phần nhất định của ứng dụng sắp được thay đổi, tôi khuyên bạn không nên bắt đầu với thử nghiệm tự động cho những trường hợp này.)

5.7- Các trường hợp thử nghiệm là một phần của thử nghiệm khám phá trực tuyến và đánh giá trải nghiệm người dùng.

Trên đây là kinh nghiệm phỏng vấn tester với những câu hỏi kinh điển.Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Facebook Comments Box
Rate this post